News

Sự kiện

Công nghiệp hỗ trợ quá yếu, nhiều tập đoàn quốc tế muốn rút khỏi Việt Nam

Thiếu vốn, công nghệ, trình độ quản trị kém, cơ sở hạ tầng yếu... là những "nút thắt" khiến doanh nghiệp nội địa ngành công nghiệp hỗ trợ mãi không chịu lớn....

Xem thêm …

Tăng cường độ tin cậy cho lưới trung thế

Hiện nay ở Việt Nam, yêu cầu cung cấp điện liên tục với độ tin cậy cao ngày càng đang được quan tâm, từ các công ty điện lực đến khách hàng. Nếu nhìn vào nguyên nhân gây ra sự cố trong hệ thống điện...

Xem thêm …